Zápis 2022/2023

ZÁPIS DO MŠ PRO DĚTI Z UKRAJINY,

KTERÝM BYLA V ČR POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA V SOUVISLOSTI

 S PROBÍHAJÍCÍM VÁLEČNÝM KONFLIKTEM.

Děti nebo jejichž rodiče přišly do ČR po 24. 2. 2022 a bylo jim vydáno VÍZUM STRPĚNÍ.

Termín dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhne

VE STŘEDU 15. 6. 2022 OD 9,00 DO 14,00 HODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE BÍLÁ, OKRES LIBEREC.

Aktuálně: Zákon č. 67/ 2022 Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

  • upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen „cizinec“)
  • ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022
  • k tomuto zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2, nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

Podrobné info zde: