Zápis

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLÁ, OKRES LIBEREC
proběhne ve středu 3. května 2023
od 8,30 do 11,30 hodin a od 12,30 do 15,30 hodin

Zákonný zástupce mateřské škole doloží následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře o řádném očkování
 2. Kopii rodného listu dítěte
 3. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, popřípadě doklad totožnosti zákonného zástupce
 • 15. května 2023 od 12,00 do 13,00 hodin
  možnost zákonného zástupce vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí –
  § 36, odst. 3 správního řádu
 • 22. května 2023
  zveřejnění seznamu přijatých dětí uveřejněný na vstupních dveřích v mateřské škole
  a na webových stránkách www.ms-bila.cz
 • 31. května 2023 od 12,00 do 15,30 hodin
  vyzvednutí „Rozhodnutí o nepřijetí“ či předání „Rozhodnutí o přijetí“
  (případně po telefonické domluvě v jiný termín 484 801 848, 739 017 203)
  Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí nebudeme zasílat poštou, v uvedený termín jej lze vyzvednout v mateřské škole.

Podrobné informace a kritéria zde: