Aktuality

Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 z důvodu VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.

V pondělí 6. 12. 2021 dopoledne k nám do školky dorazí MIKULÁŠ S ČERTEM.

V PONDĚLÍ 29. 11. 2021

K NÁM PŘIJEDE DIVADLO MATÝSEK S POHÁDKOU

„CESTA DO ZEMĚ SKŘÍTKŮ“.

(HRAZENO Z TŘÍDNÍHO FONDU)

Vánoční focení dětí

Dne 20. 10. 2021 v 8,00 hodin k nám přijede paní fotografka, v případě zájmu o fotografování vašich dětí se nahlaste paní učitelce na třídě.

Cena vánoční sady je 300,- Kč.

úterý 12. 10. 2021 k nám přijede divadlo Koloběžka s pohádkou

O PRINCEZNĚ KOLOBEJDĚ.

(hrazeno z třídního fondu)

TJ Sokol Bílá

Cvičení v tělocvičně na Bílé pro školkové děti by bylo-čtvrtek 16.00-17.00h.

Zájemci kontaktujte: 732 387 738.

Pokud nebudou děti, nebude ani cvičení!

 

Michaela Zelinková  – cvičitel TJ Sokol Bílá

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 k nám do školky přijede paní Čemusová s programem MUZIKANTSKÝ ROK, kde si budeme vyprávět o střídání ročních období.

Hrazeno z třídního fondu.

Třídní schůzky pro rodiče dětí od SÝKOREK proběhnou

v úterý 14. 9. 2021 od 16, 00 hodin ve třídě SÝKOREK.

Těšíme se na setkání!

V pondělí 6. 9. 2021 dopoledne k nám do školy přijede divadlo KOLOBĚŽKA s pohádkou

O KOUZELNÉ MAŠINCE.

(hrazeno z třídního fondu)

Třídní schůzky pro rodiče dětí od VRABČÁKŮ se budou konat dne 8. 9. 2021 od 15,30 hodin ve třídě VRABČÁKŮ.

TĚŠÍME NA SETKÁNÍ!

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Začínáme 1. 9. 2021 v běžném provozu od 6,30 do 16,00 hodin

předškoláci u Vrabčáků, ostatní děti u Sýkorek

 Po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19, Vás prosíme o následovné dodržování základních hygienických a bezpečnostních opatření :

  • podle „Manuálu“ MŠMT ze 17. 8. 2021 se děti v mateřské škole nebudou testovat a nemusí mít ochranu dýchacích cest
  • dítě do MŠ doprovází pouze jedna doprovázející osoba s ochranou nosu a úst podle současného nařízení
  • při vstupu do MŠ použijte desinfekci, která je k dispozici u vstupu do šaten
  • s ohledem na prevenci, prosíme, omezte pobyt v šatně při předávání dětí na co nejkratší dobu, do tříd rodič nevstupuje, dítě předá učitelce u dveří
  • do školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉv případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ (v případě alergie je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou)
  • s ohledem na současnou situaci nebude možné, aby si děti nosily z domova vlastní hračky (ani plyšáky)

Další doplňující informace Vám budou poskytnuty na třídních schůzkách v průběhu září a průběžně v šatnách tříd, dle aktuální situace.

 Těšíme se na setkání a věříme, že společně vše zvládneme!!! 

Kolektiv MŠ 

(Prosíme, sledujte pravidelně web MŠ – o případných změnách Vás zde budeme informovat)

Návrat ze zahraničí

Děti, které trávily dovolenou v zahraničí a bezprostředně nastupují do mateřské školy, se musí prokázat negativním testem na přítomnost viru SARS-COV-2 z odběrových míst. Toto potvrzení předloží před nástupem do MŠ.

Výjimku tvoří prodělání COVIDU do 180 dní a očkování.

Pokud se děti vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, jsou povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7, resp. 10 dnů od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost izolace.

Podrobné informace zde NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ

Děkujeme za spolupráci a respektování daných pravidel!