Aktuality

Vážení rodiče,

dle pokynů od hygieny je nařízena 5 denní karanténa všem dětem a zaměstnancům, kteří byli v pátek dne 14. 1. 2022 v MŠ, jelikož byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena dne 19. 1. 2022 z provozních důvodů. Provoz školy bude obnoven od čtvrtka 20. 1. 2022.

Prosíme, abyste nadále sledovali zdravotní stav svých dětí a při sebemenších příznacích infekčního onemocnění nedávali své děti do MŠ!

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy

Vážení rodiče,

bohužel se nám doposud nepodařilo spojit s hygienickou stanicí a nemáme žádné konkrétní informace, jak v tuto chvíli postupovat. Vzhledem k dvěma pozitivním případům, které se objevily v MŠ, nechávám na Vás, zda bude vaše dítě navštěvovat MŠ, než budeme mít jasné instrukce od hygieny. Provoz MŠ je zachován od 6,30 do 16,00 hodin.

Prosíme, sledujte zdravotní stav svých dětí a při sebemenších příznacích infekčního onemocnění nedávejte své děti do MŠ.

Jakmile obdržíme informace z hygieny, budete okamžitě informováni o dalších krocích.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této nepříjemné situaci!

Vážení rodiče,

vzhledem k dnešnímu hlášení dvou pozitivních případů COVID-19 u dětí z naší školky, doporučujeme těm, kteří mají možnost ponechat si zítra své děti doma, aby tak učinili. Karanténa školce zatím nařízena nebyla, musíme vyčkat na instrukce z hygieny, které budeme mít až během zítřejšího dne.

O následném provozu MŠ Vás budeme informovat v pondělí 17. 1. 2022.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při řešení této situace!

Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy

úterý 11. 1. 2022 k nám do školky přijede paní Dagmar Čemusová s představením

„JÁ JSEM MUZIKANT „

(hrazeno z třídního fondu)

Přejeme Vám kouzelné svátky plné radosti a pohody! Taktéž Vám do nadcházejícího roku přejeme hodně zdraví a štěstí!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022!

Kolektiv MŠ Bílá

V úterý 21. 12. 2021 k nám přijede divadlo Štemberk s pohádkami „O BUDULÍNKOVI, MÁŠA A MEDVĚD, BUDKA“.

Hrazeno z třídního fondu.

pondělí 20. 12. 2021 k nám přijede divadlo MATÝSEK s „VÁNOČNÍM PŘESTAVENÍM“.

Hrazeno z třídního fondu.

Mateřská škola bude uzavřena od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 z důvodu VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.

ŠKOLNÉ NA MĚSÍC PROSINEC JE SNÍŽENO NA 300,- KČ

Z DŮVODU VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN.

V pondělí 6. 12. 2021 dopoledne k nám do školky dorazí MIKULÁŠ S ČERTEM.

V PONDĚLÍ 29. 11. 2021

K NÁM PŘIJEDE DIVADLO MATÝSEK S POHÁDKOU

„CESTA DO ZEMĚ SKŘÍTKŮ“.

(HRAZENO Z TŘÍDNÍHO FONDU)

Vánoční focení dětí

Dne 20. 10. 2021 v 8,00 hodin k nám přijede paní fotografka, v případě zájmu o fotografování vašich dětí se nahlaste paní učitelce na třídě.

Cena vánoční sady je 300,- Kč.

úterý 12. 10. 2021 k nám přijede divadlo Koloběžka s pohádkou

O PRINCEZNĚ KOLOBEJDĚ.

(hrazeno z třídního fondu)

TJ Sokol Bílá

Cvičení v tělocvičně na Bílé pro školkové děti by bylo-čtvrtek 16.00-17.00h.

Zájemci kontaktujte: 732 387 738.

Pokud nebudou děti, nebude ani cvičení!

 

Michaela Zelinková  – cvičitel TJ Sokol Bílá

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 k nám do školky přijede paní Čemusová s programem MUZIKANTSKÝ ROK, kde si budeme vyprávět o střídání ročních období.

Hrazeno z třídního fondu.

Třídní schůzky pro rodiče dětí od SÝKOREK proběhnou

v úterý 14. 9. 2021 od 16, 00 hodin ve třídě SÝKOREK.

Těšíme se na setkání!

V pondělí 6. 9. 2021 dopoledne k nám do školy přijede divadlo KOLOBĚŽKA s pohádkou

O KOUZELNÉ MAŠINCE.

(hrazeno z třídního fondu)

Třídní schůzky pro rodiče dětí od VRABČÁKŮ se budou konat dne 8. 9. 2021 od 15,30 hodin ve třídě VRABČÁKŮ.

TĚŠÍME NA SETKÁNÍ!

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Začínáme 1. 9. 2021 v běžném provozu od 6,30 do 16,00 hodin

předškoláci u Vrabčáků, ostatní děti u Sýkorek

 Po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19, Vás prosíme o následovné dodržování základních hygienických a bezpečnostních opatření :

  • podle „Manuálu“ MŠMT ze 17. 8. 2021 se děti v mateřské škole nebudou testovat a nemusí mít ochranu dýchacích cest
  • dítě do MŠ doprovází pouze jedna doprovázející osoba s ochranou nosu a úst podle současného nařízení
  • při vstupu do MŠ použijte desinfekci, která je k dispozici u vstupu do šaten
  • s ohledem na prevenci, prosíme, omezte pobyt v šatně při předávání dětí na co nejkratší dobu, do tříd rodič nevstupuje, dítě předá učitelce u dveří
  • do školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉv případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ (v případě alergie je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou)
  • s ohledem na současnou situaci nebude možné, aby si děti nosily z domova vlastní hračky (ani plyšáky)

Další doplňující informace Vám budou poskytnuty na třídních schůzkách v průběhu září a průběžně v šatnách tříd, dle aktuální situace.

 Těšíme se na setkání a věříme, že společně vše zvládneme!!! 

Kolektiv MŠ 

(Prosíme, sledujte pravidelně web MŠ – o případných změnách Vás zde budeme informovat)

Návrat ze zahraničí

Děti, které trávily dovolenou v zahraničí a bezprostředně nastupují do mateřské školy, se musí prokázat negativním testem na přítomnost viru SARS-COV-2 z odběrových míst. Toto potvrzení předloží před nástupem do MŠ.

Výjimku tvoří prodělání COVIDU do 180 dní a očkování.

Pokud se děti vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, jsou povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7, resp. 10 dnů od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní, není možné takto prolomit povinnost izolace.

Podrobné informace zde NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ

Děkujeme za spolupráci a respektování daných pravidel!