Aktuality

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD STŘEDY 18.11. 2020

DOPORUČENÍ

Vzhledem k aktuálnímu stavu a vydaným doporučením v souvislosti s COVID-19 doporučujeme těm, kteří mají možnost nechat si své děti doma, aby tak učinili po dobu nouzového stavu z důvodu snížení rizika šíření epidemie.

 Zároveň, prosíme o dodržování všech hygienických pravidel!

 Děkujeme!!!

 

Pavla Petrová

ředitelka mateřské školy

 

Tato informace se týká se pouze dětí, které byly v mateřské škole

dne 4. 11. 2020

Vážení rodiče, vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivní COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné ponechat dítě v domácí karanténě a podstoupit odběr. Na odběr se s dětmi dostavte v pátek 13. 11. 2020 do areálu mateřské školky ke vchodu VRABČÁKŮ, kam přijede odběrová sanita. Čas odběru Vám bude zaslán SMS zprávou.  Koordinátorem bude paní ředitelka, v případě dotazů volejte +420 739 017 203. Pokud se na odběr nedostavíte, způsobíte tím komplikace a budete si muset odběr zajistit sami na odběrovém místě v náhradním termínu. Dodržujte rozestupy a vezměte si roušky, aby se zabránilo případnému přenosu nákazy při čekání. Děti předem připravte na to, že odběrový pracovník bude mít ochranný oděv. Odběr se dělá výtěrem z nosu a krku a může to být nepříjemné. Bohužel jiná metoda odběru není dostupná. Věřím, že to díky předchozímu vysvětlení všichni zvládnou. Podkladem ukončení karantény je negativní výsledek testu. S lékaři dětí se kontaktujte vzdáleným přístupem, pokud na dobu karantény potřebujete vystavit ošetřovné. Výsledek odběru vám bude zaslán z laboratoře sms zprávou do 48 hodin od odběru. Pokud bude dítě pozitivní, bude vás kontaktovat pracovník krajské hygienické stanice.

Pokud někdo z úzkých kontaktů dětí pociťuje příznaky, ať zůstane doma a telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře s informací o možné epidemiologické souvislosti s tímto onemocněním.

 

DŮLEŽITÉ: 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!!!

 

V níže uvedeném odkazu jsou bližší informace.

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-n%C3%A1kazou-covid-19.pdf

 


 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

od zítřka 9. 11. 2020 je mateřská škola uzavřena z důvodu karantény. Bližší informace ohledně testování a otevření mateřské školy Vám budou sděleny v průběhu týdne.

Děkujeme za pochopení!

Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy

 

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE

 Vzdělávací nabídku na dané časové období naleznete na webových stránkách mateřské školy – TŘÍDY – VRABČÁCI – DISTATNČNÍ VÝUKA, kde si můžete veškeré materiály stáhnout nebo si je vyzvednout osobně v MŠ po telefonické dohodě.

 

DOPORUČENÍ

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálnímu stavu a vydaným doporučením v souvislosti s COVID-19 doporučujeme těm, kteří mají možnost nechat si své děti doma, aby tak učinili z důvodu snížení rizika šíření epidemie.

 Zároveň, prosíme o dodržování všech hygienických pravidel.

 Děkujeme!!!

 

Pavla Petrová

ředitelka mateřské školy

 

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 k nám do školky přijede divadlo KOLOBĚŽKA s pohádkou

„O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH“.

(HRAZENO Z TŘÍDNÍHO FONDU)

Vážení rodiče,
od čtvrtka 10.9.2020 vstupujte do mateřské školy pouze s rouškou, dodržujte rozestupy 2 metrů a používejte dezinfekci u vstupu.
Děti a personál MŠ roušku nosit nemusí.
Děkujeme za spolupráci!!!

Třídní schůzky proběhnou v úterý 15. 9. 2020 ve třídě u VRABČÁKŮ od 15,30 hodin.

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Začínáme 1. 9. 2020 v normálním provozu od 6,30 do 16,00 hodin

předškoláci u Vrabčáků, ostatní děti u Sýkorek

 

 Po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19, Vás prosíme o následovné dodržování základních hygienických a bezpečnostních opatření :

  • při vstupu do MŠ použijte desinfekci, která je k dispozici u vstupu do šaten
  • vstup do MŠ pouze s jedním rodičem
  • s ohledem na prevenci, prosíme, omezte pobyt v šatně při předávání dětí na co nejkratší dobu, do tříd rodič nevstupuje, dítě předá učitelce u dveří
  • do školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉv případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ (v případě alergie je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou)
  • s ohledem na současnou situaci nebude možné, aby si děti nosily z domova vlastní hračky (ani plyšáky)

 

Další doplňující informace Vám budou poskytnuty na třídních schůzkách v průběhu září a průběžně v šatnách tříd, dle aktuální situace.

 Těšíme se na setkání a věříme, že společně vše zvládneme!!! 

Kolektiv MŠ 

(Prosíme, sledujte pravidelně web MŠ – o případných změnách Vás zde budeme informovat)