platby

 

Platby za předškolní vzdělávání – školní rok 2021/2022

od 1. 9. 2021

Školné:  

400,- Kč/ měsíčně

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí.

 

Stravné:

  • 35,-Kč/den děti od 3 do 6 let
  • 38,-Kč/den děti starší s odkladem povinné školní docházky

cca 20 x 35 =700,- Kč/měsíčně

cca 20 x 38 = 760,- Kč/měsíně

 

Vyúčtování školného a stravného probíhá pololetně k 31. lednu a k 31. srpnu

 

Školné + stravné 400 + 700 = 1100,- Kč/ měsíčně

do 15. dne téhož měsíce bezhotovostní platbou           

 

Číslo účtu: 162499182/0600

 

Variabilní symbol – uveden na přihlášce ke stravování

Zpráva pro příjemce – jméno dítěte

Specifický symbol – 01000 00000

 

 

V Bílé dne 30. 6. 2021

 

Pavla Petrová

ředitelka mateřské školy