pracovní personál

Pracovní personál MŠ Bílá

Pedagogičtí pracovníci

Bc. Pavla Petrová – ředitelka MŠ, učitelka ve třídě Vrabčáků

Marie Drescherová – učitelka ve třídě Vrabčáků

Jana Hájková – asistent pedagoga ve třídě u Vrabčáků

Štěpánka Hořáková –  učitelka ve třídě Sýkorek

Bc. Lucie Čubrdová – učitelka ve třídě Sýkorek

Romana Boháčková – asistent pedagoga ve třídě u Sýkorek

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Hájková – vedoucí školní jídelny

Lucie Drahoňovská – kuchařka

Hana Merkerová – školnice