Úvod

Personál naší mateřské školy usiluje o to, aby se mateřská škola stala místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti, návyky a dovednosti, a kde se rodiče, prarodiče a přátelé mateřské školy budou moci zapojit do vzdělávacích programů a aktivit vedoucích k rozvoji jejich dětí a vzniku příjemného klimatu mateřské školy.

Priorita školy:

Šťastné dítě, spokojení rodiče a usměvavý personál.

Minulost

Bylo to 3. ledna 1982, když první dětičky překročily práh slavnostně otevřené Mateřské školy v Bílé. Vše tu vonělo novotou a prvních 24 zapsaných dětí si rychle zvyklo na nové prostředí a krásné hračky…

Za uplynulých 34 let prošlo školkou více jak 500 dětí. Za tu dobu 3x změnila majitele. Po otevření patřila Okresnímu národnímu výboru, odboru školství, pak se o její provoz staralo JZD Pokrok Bílá. Autobusem JZD se také svážely děti do naší školky z Hradčan, Trávníčku, Vlčetína, Bohdánkova a Petrašovic. Dále k nám dojížděly děti z Proseče pod Ještědem a Hodkovic nad Mohelkou.

Dnes je školka majetkem Obce Bílá. Z důvodu nedostatečné kapacity byl v roce 2013 přistavěn nový pavilon. Dohromady, ve dvou třídách, je momentálně zapsáno 48 dětí.

Čas letí a někteří možná zapomněli, někteří si s úsměvem vzpomenou na slzičky i chvilky radosti prožité ve své školce. Mnozí z prvních žáčků k nám již dnes vodí své ratolesti.

20170323_090732

Naše motto: „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím.“

(Konfucius 552-479 př.n.l.)

Současnost

Budova – mateřská škola je umístěna nedaleko lesa ve velmi pěkném prostředí při místní komunikaci. Tvoří ji dva přízemní pavilony, z nichž jeden má vlastní terasu, která ústí přímo na školní zahradu a je určena pro pobyt dětí. Druhý pavilon byl vystavěn v roce 2013 z důvodu potřeby rozšíření kapacity mateřské školy a byl slavnostně otevřen 1. 1. 2014. Ve střední části objektu se nachází obecní úřad a školní jídelna. Všechny části mateřské školy jsou propojeny spojovací chodbou.

Třídy – třídy jsou věkově rozdělené tedy homogenní. V prvním pavilonu se nachází třída Sýkorek, kterou navštěvuje 28 dětí. Třída Vrabčáků je ve druhém pavilonu a navštěvuje ji 20 převážně předškolních dětí.

Vybavení – obě třídy jsou vybaveny dětskými stolky, židličkami, motivačními koutky, skříňkami na ukládání hraček. Ve třídě mladších dětí je pianino. Vše slouží ke klidovým tvořivým činnostem, k výtvarné, didaktické činnosti, stolování, apod. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si samy děti mohly hračky brát i ukládat. V zadní části třídy u Sýkorek je stálá ložnice, každé dítě zde má trvale připravenou postýlku označenou svojí značkou. Ve třídě u Vrabčáků se postýlky dle potřeby připravují a děti zde odpočívají na lehátkách nebo probíhá tzv. klidová činnost.

Sanitární zařízení – každá třída má své WC a umyvárnu. Ve všech umývárnách jsou bloky na ručníky s přihrádkou na kelímek, sprchový kout.

Stravování – kuchyňky u obou tříd jsou vybaveny kuchyňskou linkou, nádobím, myčkou. Kuchyňka slouží k přípravě stravování dětí. Obědy jsou dětem servírovány přímo z těchto kuchyněk. Jídlo je z jídelny do kuchyněk přiváženo kuchařkou na servírovacím vozíku, je uchováváno v termosech.

Výchovně vzdělávací činnost – prostory naší mateřské školy jsou postupně doplňovány potřebným vybavením pro harmonický rozvoj dítěte a k vykonávání výchovně vzdělávací činnosti.

Školní zahrada – mateřská škola má zahradu vybavenou herními prvky. Celý areál školy je ze všech stran oplocen. V zadní části areálu je dopravní hřiště, které bylo vybudováno v srpnu 2015 firmou 4soft, s.r.o, Krkonošská 625, TANVALD. Děti se podílely na jeho realizaci svými kreslenými návrhy.